Om

Vem är jag?
Jag heter Susanne Jessen och arbetar med att sprida kunskap för att förbättra livskvalitén hos personer med olika funktionsnedsättningar, främst inom autismspektrum. Det behövs mycket kunskap och förståelse för att  personer med autismspektrum ska få ett gott liv! Jag har långvarig erfarenhet inom området.


Jag har arbetat som pedagogisk assistent, pedagogisk handledare och enhetschef. Jag startade min yrkesbana på ett vårdhem i slutet av 70-talet. Har sedan 1990 arbetat med personer med autismspektrum i olika anställningsformer. Jag började 1998 att arbeta för Utbildningscenter Autism på deras veckoutbildningar i pedagogiskt arbetssätt. Jag har sedan slutet av 90-talet alltid frilansat en viss tid för att handleda olika yrkesgrupper. Sedan februari 2013 har jag helt arbetat för egen regi och mitt bolag S. Jessen Handledning & Utbildning bildades i juni 2013.


Jag arbetar på uppdrag av Utbildningscenter Autism med veckoutbildningar, föreläsningar, handledning och olika uppdragsutbildningar. Andra samarbetspartner är assistansbolaget Mellanhanden i Kalmar, olika kommuner och assistansbolag över hela Sverige. Mina uppdrag sträcker sig från Kiruna i norr till södra delen av Sverige. Jag har uppdrag i skolor, olika boendeformer, dagliga verksamheter och socialpsykiatrin.


Fråga gärna!
Om ni har några frågor om mina erfarenheter eller vad jag kan erbjuda för handledningar, föreläsningar eller utbildningar så är ni varmt välkomna att kontakta mig!