Föreläsning, Handledning & Utbildning

Föreläsningar, Handledningar & Utbildningar

Jag erbjuder handledning efter era behov. Handledning kan också fås via länk om avstånden är långa, men då är det bra med en riktig träff först! Jag har olika föreläsningar inom området autismspektrum. Även inom dokumentation, värdegrund, bemötande och de olika lagarna.


Ni kan också komma med era önskningar så kan vi säkert hitta en lösning som passar er!


Jag gör också olika utbildningar som specialsys efter önskningar och behov. Jag erbjuder också bedömningar/kartläggningar i hemmet/skolan/boende för att hitta varför personen är i svårigheter.

Jag arbetar också med kartläggning och planering gällande barn / ungdomar som inte kommer till skolan.


Exempel på föreläsningar:


Autismspektrum, vilka praktiska konsekvenser får det i vardagslivet?

Kompenserande hjälpmedel

Livskvalité i ett livsperspektiv

Att arbeta som personlig assistent

Social kommunikation

DSM 5

Att möta och hantera utmanande / problemskapande beteende

Social dokumentation

Värdegrund och bemötande

Vad säger lagarna?

Meningsfulla aktiviteter

Tips på appar och användning av dessa

Autism och stress